Головні акціонери підприємства:

НАГЛЯДОВА РАДА АТ “ЕЛМІЗ”

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ