ПОЛОЖЕННЯНАСТУПНІ СЕМІНАРИАРХІВ

ПОЛОЖЕННЯ

щодо проведення постійно діючого науково-технічного семінару

«Орбітальний космічний сервіс. Проблеми, перспективи, технічні рішення»

Постійно діючий науково-технічний семінар “Космічний сервіс. Проблеми, перспективи, технічні рішення” є добровільним співтовариством представників державних органів, виробничих підприємств, наукових, освітніх колективів, що беруть участь в реалізації актуальних завдань державних космічних програм, ініціативних програм і проектів, пов’язаних з вирішенням завдань створення та експлуатації космічних апаратів і систем орбітального сервісного обслуговування.

Семінар проводиться за підтримки Державного космічного агентства України, за участю Інституту космічних досліджень НАН України, Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (ІТС НТУУ “КПІ”), Національного авіаційного університету, Науково – виробничого об’єднання «Хартрон» (м. Харків) , Публічного акціонерного товариства «ЕЛМІЗ» (м. Київ) та інших виробничих і наукових колективів.

Семінар розрахований на провідних спеціалістів підприємств і організацій, проектних і науково-дослідних інститутів, ВНЗ, комерційних структур, що займаються і цікавляться проблемами створення та експлуатації засобів і систем орбітального сервісного обслуговування космічних апаратів та об’єктів.

Мета проведення семінару – створення інформаційного майданчика для обговорення науково-технічних рішень задач орбітального сервісного обслуговування, зближення і взаємодії космічних об’єктів на орбіті, космічної орієнтації і робототехнічних операцій, сприяння впровадженню передових наукових розробок у виробництво, організація співробітництва та кооперації наукових установ та підприємств.

Основні напрямки роботи семінару:

Секція 1. Орбітальні космічні операції.

Розглядаються методологічні питання організації орбітального сервісного обслуговування, складу космічних і наземних засобів забезпечення орбітального сервісу, складу і технічної реалізації орбітальних космічних операцій, вибору оптимальних сценаріїв орбітального сервісу для вирішення практичних задач.

Аналіз ринку та економічних можливостей застосування орбітальних космічних операцій.

Секція 2. Сервісні космічні апарати.

Розглядаються питання технічного вигляду КА, що забезпечують виконання орбітальних космічних операцій, взаємодії сервісного КА з космічними апаратами та об’єктами, по відношенню до яких застосовуються орбітальні сервісні операції, складу і види рухових установок сервісних КА.

Секція 3. Бортова апаратура управління, пристрої та механізми виконання орбітальних космічних операцій.

Розглядаються питання, що стосуються створення приладів астроорієнтації і навігації, спеціалізованих сенсорів зближення, створення робототехнічних пристроїв і механізмів стикування, захоплення, дозаправки, заміни модулів і блоків КА, інших орбітальних операцій та апаратури управління ними.

Секція 4. Моделювання процесів орбітального сервісного обслуговування. Алгоритми і математичні методи

Аналізуються математичні методи, апаратне та програмно-алгоритмічне забезпечення процесів виконання орбітальних космічних операцій, розглядаються моделі і методи моделювання.

Періодичність і місце проведення семінару:

Семінар проводиться щоквартально, при цьому, один раз на рік проводиться пленарне засідання і три рази засідання секцій.

Крім пленарних засідань та засідання секцій, програма семінару може припускати проведення “круглих столів” з обговоренням альтернативних рішень задач, проведення “майстер-класів”.

Портфель доповідей і програма чергового семінару формується керівниками секцій, і не пізніше, ніж за 2 місяці до оголошення дати і місця проведення семінару, затверджується Оргкомітетом.

Тематика чергових семінарів визначається, виходячи з принципів:

– Актуальності – з позицій реалізованих державних і ініціативних космічних програм;

– Готовності – за поданням керівників секцій на основі збору ініціативних пропозицій з відповідної тематики;

– Представництва всіх секцій протягом річного циклу обговорень.

Місце проведення семінару, як правило, визначається з ініціативи Оргкомітету.

Організаційний комітет:

Організаційний комітет семінару (далі Оргкомітет) виконує такі функції:

– Організовує формування портфеля доповідей, визначає відповідність доповідей тематиці семінару;

– Організує інформаційне забезпечення роботи семінару;

– Рекомендує доповіді до публікації в науково-технічних виданнях за результатами проведення семінарів;

– Приймає рішення про нагородження щорічною премією авторів кращих доповідей за результатами проведення семінарів.

Склад оргкомітету формується і функціонує на добровільних засадах. Голова та співголови оргкомітету обираються членами оргкомітету.

Склад Оргкомітету:

Федоров О. П. – Голова оргкомітету, директор Інституту космічних досліджень НАН України, д.ф.-м.н .;

Бранець В. Н. – Співголова оргкомітету, заступник головного конструктора ВАТ «Газпром. Космічні системи», д.ф.-м.н.

Уривський Л. А. – Член оргкомітету, науковий координатор Проекту, зав. кафедрою НТУУ «КПІ», д.т.н .;

Васильєв В. В. – Член оргкомітету, координатор Проекту, голова наглядової ради ПАТ «ЕЛМІЗ», к.ф.-м.н .;

Гусинін В. П. – Член оргкомітету, директор департаменту космічних комплексовГосударственного космічного агентства України, д.т.н .;

Олійник С. В. – Член оргкомітету, начальник відділу НВО «Хартрон-Аркос»;

Конін В. В. – Член оргкомітету,; професор Національного авіаційного університету, д.т.н .;

Збруцький А. Б. – Член оргкомітету; декан факультету авіаційних і космічних систем НТУУ «КПІ», д.т.н .;

Писарчук А. А. – Член оргкомітету, начальник НЦ Житомирського військового інституту ім. С.П. Корольова НАУ, д.т.н .;

Добровольський В. Ю. – Відповідальний секретар оргкомітету, головний конструктор ПАТ «Курс».

Інформаційна підтримка семінару:

Інформаційна підтримка семінару включає в себе:

– Створення і підтримку веб-сайту семінару;

– Організацію веб-трансляції засідань;

– Організацію висвітлення перебігу семінарів в мас-медіа.

Сайт містить наступні компоненти:

– Цілі, завдання діяльності постійно діючого науково-технічного семінару, зміст секцій і напрямків;

– Склад Оргкомітету;

– Відомості про чергове проведенні семінару (програма, терміни, місце, умови участі);

– Відомості про минулі зборах семінару (тези, огляди, фотозвіти);

– Актуальна інформація з тематики “Орбітальний космічний сервіс. Проблеми, технічні рішення “;

– Контактна інформація з Оргкомітетом, партнерами.

Фінансові питання проведення семінару:

Фінансування проведення семінару забезпечується за рахунок:

– Оргвнесків учасників семінару;

– Спонсорських коштів підприємств та організацій, зацікавлених в результатах роботи семінару.

Витрати за рахунок оргвнесків учасників семінару передбачається направляти на:

– Забезпечення роботи технічного апарату семінару (набір та оформлення текстів; робота проекційних засобів, супровід учасників і т.д.);

– Надання програми чергового семінару, презентаційних матеріалів, електронної версії доповідей семінару;

– Організацію експрес – харчування учасників під час роботи семінару (кава-брейк і т.п.).

Витрати за рахунок спонсорських коштів підприємств та організацій, зацікавлених в результатах роботи семінару, передбачається направляти на:

– Забезпечення роботи сайту постійно діючого семінару;

– Друкування матеріалів чергового семінару окремим виданням;

– Забезпечення можливостей запрошення доповідачів семінару;

– Демонстраційне забезпечення семінару (обладнання, стенди, екскурсії тощо).

Умови участі в семінарі:

Потенційним учасникам семінару розсилаються запрошення із зазначенням дати, місця тематики чергового семінару, умовами оплати, проїзду та проживання.

Для відшкодування витрат, пов’язаних з організацією заходу в одному з міст України, необхідно сплатити оргвнесок у сумі 600 грн., В т.ч. ПДВ за кожного учасника.

Оплата проїзду до місця проведення чергового семінару, проживання, харчування здійснюється учасниками самостійно.

В оргвнесок включені витрати на інформаційне забезпечення учасників, підготовку роздаткових матеріалів, а також організацію експрес-харчування учасників під час роботи семінару.

ПОЛОЖЕННЯ

щодо проведення постійно діючого науково-технічного семінару

«Орбітальний космічний сервіс. Проблеми, перспективи, технічні рішення»

Постійно діючий науково-технічний семінар “Космічний сервіс. Проблеми, перспективи, технічні рішення” є добровільним співтовариством представників державних органів, виробничих підприємств, наукових, освітніх колективів, що беруть участь в реалізації актуальних завдань державних космічних програм, ініціативних програм і проектів, пов’язаних з вирішенням завдань створення та експлуатації космічних апаратів і систем орбітального сервісного обслуговування.

Семінар проводиться за підтримки Державного космічного агентства України, за участю Інституту космічних досліджень НАН України, Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (ІТС НТУУ “КПІ”), Національного авіаційного університету, Науково – виробничого об’єднання «Хартрон» (м. Харків) , Публічного акціонерного товариства «ЕЛМІЗ» (м. Київ) та інших виробничих і наукових колективів.

Семінар розрахований на провідних спеціалістів підприємств і організацій, проектних і науково-дослідних інститутів, ВНЗ, комерційних структур, що займаються і цікавляться проблемами створення та експлуатації засобів і систем орбітального сервісного обслуговування космічних апаратів та об’єктів.

Мета проведення семінару – створення інформаційного майданчика для обговорення науково-технічних рішень задач орбітального сервісного обслуговування, зближення і взаємодії космічних об’єктів на орбіті, космічної орієнтації і робототехнічних операцій, сприяння впровадженню передових наукових розробок у виробництво, організація співробітництва та кооперації наукових установ та підприємств.

Основні напрямки роботи семінару:

Секція 1. Орбітальні космічні операції.

Розглядаються методологічні питання організації орбітального сервісного обслуговування, складу космічних і наземних засобів забезпечення орбітального сервісу, складу і технічної реалізації орбітальних космічних операцій, вибору оптимальних сценаріїв орбітального сервісу для вирішення практичних задач.

Аналіз ринку та економічних можливостей застосування орбітальних космічних операцій.

Секція 2. Сервісні космічні апарати.

Розглядаються питання технічного вигляду КА, що забезпечують виконання орбітальних космічних операцій, взаємодії сервісного КА з космічними апаратами та об’єктами, по відношенню до яких застосовуються орбітальні сервісні операції, складу і види рухових установок сервісних КА.

Секція 3. Бортова апаратура управління, пристрої та механізми виконання орбітальних космічних операцій.

Розглядаються питання, що стосуються створення приладів астроорієнтації і навігації, спеціалізованих сенсорів зближення, створення робототехнічних пристроїв і механізмів стикування, захоплення, дозаправки, заміни модулів і блоків КА, інших орбітальних операцій та апаратури управління ними.

Секція 4. Моделювання процесів орбітального сервісного обслуговування. Алгоритми і математичні методи

Аналізуються математичні методи, апаратне та програмно-алгоритмічне забезпечення процесів виконання орбітальних космічних операцій, розглядаються моделі і методи моделювання.

Періодичність і місце проведення семінару:

Семінар проводиться щоквартально, при цьому, один раз на рік проводиться пленарне засідання і три рази засідання секцій.

Крім пленарних засідань та засідання секцій, програма семінару може припускати проведення “круглих столів” з обговоренням альтернативних рішень задач, проведення “майстер-класів”.

Портфель доповідей і програма чергового семінару формується керівниками секцій, і не пізніше, ніж за 2 місяці до оголошення дати і місця проведення семінару, затверджується Оргкомітетом.

Тематика чергових семінарів визначається, виходячи з принципів:

– Актуальності – з позицій реалізованих державних і ініціативних космічних програм;

– Готовності – за поданням керівників секцій на основі збору ініціативних пропозицій з відповідної тематики;

– Представництва всіх секцій протягом річного циклу обговорень.

Місце проведення семінару, як правило, визначається з ініціативи Оргкомітету.

Організаційний комітет:

Організаційний комітет семінару (далі Оргкомітет) виконує такі функції:

– Організовує формування портфеля доповідей, визначає відповідність доповідей тематиці семінару;

– Організує інформаційне забезпечення роботи семінару;

– Рекомендує доповіді до публікації в науково-технічних виданнях за результатами проведення семінарів;

– Приймає рішення про нагородження щорічною премією авторів кращих доповідей за результатами проведення семінарів.

Склад оргкомітету формується і функціонує на добровільних засадах. Голова та співголови оргкомітету обираються членами оргкомітету.

Склад Оргкомітету:

Федоров О. П. – Голова оргкомітету, директор Інституту космічних досліджень НАН України, д.ф.-м.н .;

Бранець В. Н. – Співголова оргкомітету, заступник головного конструктора ВАТ «Газпром. Космічні системи», д.ф.-м.н.

Уривський Л. А. – Член оргкомітету, науковий координатор Проекту, зав. кафедрою НТУУ «КПІ», д.т.н .;

Васильєв В. В. – Член оргкомітету, координатор Проекту, голова наглядової ради ПАТ «ЕЛМІЗ», к.ф.-м.н .;

Гусинін В. П. – Член оргкомітету, директор департаменту космічних комплексовГосударственного космічного агентства України, д.т.н .;

Олійник С. В. – Член оргкомітету, начальник відділу НВО «Хартрон-Аркос»;

Конін В. В. – Член оргкомітету,; професор Національного авіаційного університету, д.т.н .;

Збруцький А. Б. – Член оргкомітету; декан факультету авіаційних і космічних систем НТУУ «КПІ», д.т.н .;

Писарчук А. А. – Член оргкомітету, начальник НЦ Житомирського військового інституту ім. С.П. Корольова НАУ, д.т.н .;

Добровольський В. Ю. – Відповідальний секретар оргкомітету, головний конструктор ПАТ «Курс».

Інформаційна підтримка семінару:

Інформаційна підтримка семінару включає в себе:

– Створення і підтримку веб-сайту семінару;

– Організацію веб-трансляції засідань;

– Організацію висвітлення перебігу семінарів в мас-медіа.

Сайт містить наступні компоненти:

– Цілі, завдання діяльності постійно діючого науково-технічного семінару, зміст секцій і напрямків;

– Склад Оргкомітету;

– Відомості про чергове проведенні семінару (програма, терміни, місце, умови участі);

– Відомості про минулі зборах семінару (тези, огляди, фотозвіти);

– Актуальна інформація з тематики “Орбітальний космічний сервіс. Проблеми, технічні рішення “;

– Контактна інформація з Оргкомітетом, партнерами.

Фінансові питання проведення семінару:

Фінансування проведення семінару забезпечується за рахунок:

– Оргвнесків учасників семінару;

– Спонсорських коштів підприємств та організацій, зацікавлених в результатах роботи семінару.

Витрати за рахунок оргвнесків учасників семінару передбачається направляти на:

– Забезпечення роботи технічного апарату семінару (набір та оформлення текстів; робота проекційних засобів, супровід учасників і т.д.);

– Надання програми чергового семінару, презентаційних матеріалів, електронної версії доповідей семінару;

– Організацію експрес – харчування учасників під час роботи семінару (кава-брейк і т.п.).

Витрати за рахунок спонсорських коштів підприємств та організацій, зацікавлених в результатах роботи семінару, передбачається направляти на:

– Забезпечення роботи сайту постійно діючого семінару;

– Друкування матеріалів чергового семінару окремим виданням;

– Забезпечення можливостей запрошення доповідачів семінару;

– Демонстраційне забезпечення семінару (обладнання, стенди, екскурсії тощо).

Умови участі в семінарі:

Потенційним учасникам семінару розсилаються запрошення із зазначенням дати, місця тематики чергового семінару, умовами оплати, проїзду та проживання.

Для відшкодування витрат, пов’язаних з організацією заходу в одному з міст України, необхідно сплатити оргвнесок у сумі 600 грн., В т.ч. ПДВ за кожного учасника.

Оплата проїзду до місця проведення чергового семінару, проживання, харчування здійснюється учасниками самостійно.

В оргвнесок включені витрати на інформаційне забезпечення учасників, підготовку роздаткових матеріалів, а також організацію експрес-харчування учасників під час роботи семінару.